Call Now04652 230 980

2013-14

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. Vasantha KumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themL. DowmyaM. SumaHema RanaA. KarolinC. SheebaV. Soniya
V. Asha KumariB. VijayaraniJ. Suja Rani
N.U. LekshmiV. Vishnu PriyaA. Darlin Mary
A.R. SavithaMofanato S.K.KalakumariP.V. Radhika
S.V.P. EaswariLebancely
M.P.AnupaJeeja Mol
R. Shabi Ruskin

2014-15

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. Vasantha KumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. S. S. SandhyaDr. Sheeba S NairDr. R. Janatha KumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themL. DowmyaM. SumaHema RanaJ. Suja RaniA. AnusaV. P. PrasaraS. Sushma JeniferC. Sheeba-V. Soniya
V. Asha KumariB. VijayaraniA. Darlin MaryD. ShyniL. Ezhil PrafulaM. Vijila Thankamalar---
N.U. LekshmiV. Vishnu PriyaP.V. RadhikaS.D. DeepaG. JeevithaS. Shaliny---
A.R. SavithaMofanato S.K.KalakumariLebancelyGoldaD. Annie SelesA. Naveena---
-S.V.P. Easwari-Jeeja Mol------
-M.P.Anupa--------
-R. Shabi Ruskin--------

2015-16

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. Vasantha KumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. S. S. SandhyaSheeba S NairDr. R. Janatha KumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themL. DowmyaM. SumaHema RanaLebancelyA. AnusaV. P. PrasaraS. Sushma JeniferC. Sheeba-V. Soniya
V. Asha KumariB. Vijayarani-Jeeja MolD. ShyniL. Ezhil PrafulaM.Vijila Thankamalar---
N.U. LekshmiV. Vishnu Priya--S.D. DeepaG. JeevithaS. Shaliny---
A.R. SavithaS.V.P. Easwari--GoldaD. Annie SelesA. Naveena---
-M.P.Anupa--G.D. Jemi-----
-R. Shabi Ruskin--K. Kavitha-----

2016-17

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. VasanthaKumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. S. S. SandhyaDr. R. JanathaKumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themN.U. LekshmiM. SumaHemaRanaLebancelyA. AnusaS. Sushma JeniferC. Sheeba-V. Soniya
A.R. SavithaB. VijayaraniJeejaMolD. ShyniM. VijilaThankamalar--Dani
-V. Vishnu Priya--S.D. DeepaS. Shaliny---
-S.V.P. Easwari--Rajeshni GoldaA. Naveena---
-M.P.Anupa--G.D. Jemi----
-R. Shabi Ruskin--K. Kavitha----