Call Now04652 230 980

2013-14

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. Vasantha KumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themL. DowmyaM. SumaHema RanaA. KarolinC. SheebaV. Soniya
V. Asha KumariB. VijayaraniJ. Suja Rani
N.U. LekshmiV. Vishnu PriyaA. Darlin Mary
A.R. SavithaMofanato S.K.KalakumariP.V. Radhika
S.V.P. EaswariLebancely
M.P.AnupaJeeja Mol
R. Shabi Ruskin

2014-15

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. Vasantha KumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. S. S. SandhyaDr. Sheeba S NairDr. R. Janatha KumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themL. DowmyaM. SumaHema RanaJ. Suja RaniA. AnusaV. P. PrasaraS. Sushma JeniferC. Sheeba-V. Soniya
V. Asha KumariB. VijayaraniA. Darlin MaryD. ShyniL. Ezhil PrafulaM. Vijila Thankamalar---
N.U. LekshmiV. Vishnu PriyaP.V. RadhikaS.D. DeepaG. JeevithaS. Shaliny---
A.R. SavithaMofanato S.K.KalakumariLebancelyGoldaD. Annie SelesA. Naveena---
-S.V.P. Easwari-Jeeja Mol------
-M.P.Anupa--------
-R. Shabi Ruskin--------

2015-16

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. Vasantha KumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. S. S. SandhyaSheeba S NairDr. R. Janatha KumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themL. DowmyaM. SumaHema RanaLebancelyA. AnusaV. P. PrasaraS. Sushma JeniferC. Sheeba-V. Soniya
V. Asha KumariB. Vijayarani-Jeeja MolD. ShyniL. Ezhil PrafulaM.Vijila Thankamalar---
N.U. LekshmiV. Vishnu Priya--S.D. DeepaG. JeevithaS. Shaliny---
A.R. SavithaS.V.P. Easwari--GoldaD. Annie SelesA. Naveena---
-M.P.Anupa--G.D. Jemi-----
-R. Shabi Ruskin--K. Kavitha-----

2016-17

PhD GuidesDr. S. ChandralekhaDr. B. VasanthaKumariDr. K. V. JayashreeDr. Jaya KumariDr. S. S. SandhyaDr. R. JanathaKumariDr. M.B. Rose RaniDr. Smitha NairDr. K. Meena
Students Registered under themN.U. LekshmiM. SumaHemaRanaLebancelyA. AnusaS. Sushma JeniferC. Sheeba-V. Soniya
A.R. SavithaB. VijayaraniJeejaMolD. ShyniM. VijilaThankamalar--Dani
-V. Vishnu Priya--S.D. DeepaS. Shaliny---
-S.V.P. Easwari--Rajeshni GoldaA. Naveena---
-M.P.Anupa--G.D. Jemi----
-R. Shabi Ruskin--K. Kavitha----

2017-18

PhD GuidesDr. K. R. SobhaDr. Smitha NairDr. L. Dhowmiya
Students Registered under themR. S. SheebaS. AbibindhuK.S. Anjana Thambi
P. SreeA.J. Gayathri
P.J. Jasin

2018-19

PhD GuidesDr. K. R. SobhaDr. Smitha NairDr. S. Uma DeviDr. B. SajeetthaDr. S. S. Sandhya
Students Registered under themA. Angelin SubhaB. PrathibhaS. SugaLeena StanlySreeji
K. SunithaT.C. Beaula StaryJ.S. Divya Sree

2019-20

PhD GuidesDr. S. Uma DeviDr. S. SreelathaDr. S. S. SandhyaDr. G. SumathyDr. M.R. Meera
Dr. Sreeya G NairDr. A. R. SavithaDr. R Janatha KumariDr. K. Meena
Students Registered under themS. RejithaK.P. Sree LekshmiH. AswathyShruthi KGeetha RNaga Murali ChalamaAnjana SS.R. AswathyS.N. Amutha Chithra
Anupama GM. Sree Vidhya
Anu K VGreeshma ThomasG. Thangachi Geethu
Devu B ShankarSarasreeSubha TV.S. Priyanka

2020-21

PhD GuidesDr. S. Uma DeviDr. S. SreelathaDr. S. S. SandhyaDr. G. SumathyDr. M.R. MeeraDr. Sreeya G NairDr. A. R. SavithaDr. R Janatha KumariDr. K. Meena
Students Registered under themS. RejithaK.P. Sree Lekshmi
H. Aswathy
Shruthi K
Geetha RNaga Murali ChalamaAnjana SS.R. AswathyS.N. Amutha Chithra
Anupama GM. Sree VidhyaAnu K VGreeshma ThomasG. Thangachi Geethu
Devu B ShankarSarasreeSubha TV.S. Priyanka

2021-22

PhD GuidesDr. K. R. SobhaDr. S. S. SandhyaDr. M.R. Meera
Students Registered under themRashma RS. LathaHima S